Przebieg zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne

Inwestor zainteresowany objęciem Certyfikatów Inwestycyjnych emitowanych przez dany Fundusz Inwestycyjny w pierwszej kolejności powinien skontaktować się ze swoim opiekunem w Oak Capital. Certyfikaty Inwestycyjne jako papiery wartościowe emitowane są w emisjach które mają określony okres trwania, zwykle emisja rozpoczyną się na początku danego miesiąca (pierwszy poniedziałek miesiąca) i kończy pod koniec danego miesiąca (ostatni piątek danego miesiąca).


Fundusze Otwarte

Pomagamy w rozwoju Biznesu

Oak Capital współpracuje z ponad 10 Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych (TFI), w tym , Noble Securities TFI, Ipopema TFI Mont TFI, Eques TFI,  które oferują ponad 20 Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, emitujących certyfikaty inwestycyjne. Dodatkowo posiadamy w ofercie także fundusze otwarte (FIO) w tym Investors TFI, Skarbiec TFI, Generali Investments TFI – 4 fundusze prowadzone przez cztery różne TFI, na których razem składa się oferta 43 wydzielonych subfunduszy.Oprócz funduszy otwartych posiadamy w ofercie specjalistyczne fundusze otwarte (SFIO) w liczbie sześciu, w którym składzie jest 32 wydzielonymi subfunduszami.

0
funduszy tfi
0
Funduszy zamknietych
0
Subfundusze

Fundusze ZamknięteKontakt z opiekunem

Opiekun w Oak Capital ustali z Państwem Państwa oczekiwania co do stopy zwrotu, ryzyka i preferowanych instrumentów finansowych i z aktualnej oferty funduszy przygotuje wstępną informację o ofercie. Fundusze Inwestycyjne z którymi współpracujemy inwestują w różne klasy aktywów:

W przypadku zainteresowania ofertą Opiekun przygotowuje dla Państwa set dokumentów, które razem z Państwem przejdzie i przepisze.

 

Skontaktuj się z namiAgent Firmy Inwestycyjnej Prosper Capital Dom Maklerski S.A

OAK Capital Sp. z o.o.

ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

NIP: 5252746925 REGON: 369956818
KRS: 0000727235

Social MEdia


Facebook


Twitter


Youtube

Bądźmy w kontakcie

e-mail: biuro@oakcapital.pl

Zadzwoń do nas

tel.: +48 534 825 312

Dokumenty

Polityka prywatności
Klauzula informacyjna
Regulamin Skarg

@ 2022 | Projekt i wykonanie Sprawdzonymarketing.pl