Edit


Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Bądźmy w kontakcie
  • biuro@oakcapital.pl
  • +48 605 111 787
  • ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
  • Poniedziałek – Piątek (8:00 – 16:00)


Facebook


Twitter


Youtube


Domy Garwolin sp. z o.o. Seria A

Data projektu

Wartość projektu

Luty 2022
4 000 000 zł

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem obligacji nie narusza przepisów prawa. Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia obligacji. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami. Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument Ofertowy nie był przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii A spółki Domy Garwolin sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii A oraz czynnikach ryzyka jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/domy-garwolin-sp-z-o-o-seria-a/ ‎oraz Emitenta: www.domygarwolin.pl/obligacje. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale I „Czynniki Ryzyka” Dokumentu Ofertowego na stronie 9. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Informacje o Emitencie

Domy Garwolin Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną w 2020 roku do realizacji projektu deweloperskiego polegającego na budowie i sprzedaży domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w samym centrum Garwolina przy ul. Stacyjnej.
Spółkę tworzy zespół specjalistów z doświadczeniem na rynku, budowlanym i projektowym, działającym w ramach spółek celowych realizujących konkretne przedsięwzięcia budowlane. Mamy doświadczenie w zakupie, komercjalizacji i sprzedaży lokali usługowych na terenie Warszawy.

Domy Garwolin to nowoczesny zespół energooszczędnych domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej ze zorganizowaną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Do użytku oddajemy łącznie jedenaście domów, z czego każdy o powierzchni ok. 125 m2, usytuowanych w samym centrum Garwolina przy ul. Stacyjnej 6. Każdy z lokali w standardzie wyposażony jest we własną, niezależną instalację fotowoltaiczną, która w połączeniu z nowoczesnym systemem ogrzewania pozwoli cieszyć się niskim kosztami przez wiele lat.

Nasze domy to trzy kondygnacje nadziemne, w których każdy znajdzie dla siebie spokojną przystań. Dwa miejsca postojowe, obszerny balkon oraz ogród z tarasem ziemnym zapewnią nowym mieszkańcom komfort życia, jakiego szukają.

 

Akceptuję i przechodzę dalejUkryj treść

Jeśli jesteś zainteresowany

Odwiedź stronę internetową Prosper Capital Dom Maklerski by dowiedzieć
się więcej o projekcie emisji.


Dowiedz się więcej


Agent Firmy Inwestycyjnej Prosper Capital Dom Maklerski S.A

OAK Capital Sp. z o.o.

ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

NIP: 5252746925 REGON: 369956818
KRS: 0000727235

Social MEdia


Facebook


Twitter


Youtube

Bądźmy w kontakcie

e-mail: biuro@oakcapital.pl

Zadzwoń do nas

tel.: +48 534 825 312

Dokumenty

Polityka prywatności
Klauzula informacyjna
Regulamin Skarg

@ 2022 | Projekt i wykonanie Sprawdzonymarketing.pl